Δεν ήταν καλή χρονιά από πλευράς προσλήψεων στις εισηγμένες το 2018. Ωστόσο, το ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων ήταν θετικό αν και οι νέες θέσεις εργασίας ήταν μόλις 91.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Beta χρηματιστηριακής το 2018 οι εισηγμένες εταιρίες απασχολούσαν 250.180 θέσεις εργασίας από 250.089 θέσεις εργασίας το 2017. Βέβαια η μεγάλη σφαγή στη διάρκεια της κρίσης από το 2009 μέχρι και το 2018 απέδειξε ότι οι χαμένες θέσεις εργασίας προσέγγισαν τις 75.000.

Οι νέες θέσεις εργασίας που προέκυψαν είναι στη πλειονότητά τους πλήρους απασχόλησης και δημιουργήθηκαν μετά την ολοκλήρωση προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου τα προηγούμενα χρόνια και αφορούν κυρίως θέσεις στους τομείς πωλήσεων, στελεχών διοίκησης και κάλυψης θέσεων σε γραμμές παραγωγής.

Αν η εσωτερική αγορά δείξει αύξηση της ζήτησης στα επόμενα τρίμηνα, οι εταιρείες που πρωταγωνιστούν θα έχουν τον πρώτο λόγο στο να αυξήσουν τις θέσεις εργασίας και μάλιστα χωρίς να μειώσουν τα περιθώρια της κερδοφορίας τους. Ιδιωτικοποιήσεις (αεροδρόμια, Ελληνικό κ.λπ.), τουρισμός και εξωστρέφεια αποτελούν τους βασικούς επιχειρηματικούς καταλύτες για το υπόλοιπο του 2019. Είναι παράγοντες που μπορούν να δώσουν επιπλέον ώθηση στην αύξηση της δραστηριότητας για τις επιχειρήσεις.

Είναι δεδομένο ότι οι νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης δημιουργούνται κυρίως από τις εταιρείες με υψηλό δείκτη εξωστρέφειας. Ωστόσο, υπάρχουν και αρκετές εισηγμένες από το λιανεμπόριο, τα τρόφιμα και τον ξενοδοχειακό κλάδο που ολοκληρώνουν φέτος παραγωγικές επενδύσεις και θα προσλάβουν νέους εργαζομένους.

Οσο το επενδυτικό ρίσκο (country risk) της χώρας θα μειώνεται τόσο οι επιχειρήσεις δεν θα διστάζουν να προσλαμβάνουν εργαζομένους, προσδοκώντας και σε βελτίωση της εγχώριας κατανάλωσης.

ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ

Share This