Στην οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα αναφέρθηκε εκτεταμένα ο κ. Αθανάσιος Παπανδρόπουλος, δημοσιογράφος.

 

 

Share This