Σε θετική τροχιά παραμένει η πορεία εργασιών της εισηγμένης Σαράντης τους πρώτους πέντε μήνες της τρέχουσας οικονομικής χρήσης.

Η διοίκηση έχει εκτιμήσει ότι για το σύνολο του 2019 τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη θα διαμορφωθούν στα 36,2 εκατ. ευρώ δηλαδή παρουσιάζοντας άνοδο 11,2% σε σχέση με το 2018. Το 2019 οι πωλήσεις εκτιμάται ότι θ’ αυξηθούν στα 384 εκατ. ευρώ (11,6%) και το EBITDA (λειτουργική κερδοφορία) θα σημειώσει άνοδο 10,3% στα 51,8 εκατ. ευρώ. Οι ξένες χώρες που αντιπροσωπεύουν το 66,07% του συνόλου των πωλήσεων του ομίλου το 2018 σημείωσαν άνοδο 21,24% στα 227,29 εκατ. ευρώ το 2018 από 187,47 εκατ. ευρώ το 2017.

Οι επενδύσεις το 2019

ια το σύνολο του 2019 η εισηγμένη εταιρία Σαράντης έχει προϋπολογίσει επενδύσεις ύψους έως 13 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων αφορά την μεταφορά της παραγωγής ιδιοπαραγόμενων καλλυντικών από το εξωτερικό στα Οινόφυτα. Πρόκειται για μια επένδυση ύψους 10 εκατ. ευρώ όπου σύφωνα με τη διοίκηση αυτή η επένδυση θα δημιουργήσει τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ στη κερδοφορία του ομίλου στις επόμενες χρήσεις.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου κατά το έτος 2018 ανήλθαν σε 344 εκ. ευρώ συγκριτικά με 299,68 εκ. ευρώ το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας αύξηση κατά 14,79%. Η αύξηση των πωλήσεων παρατηρήθηκε στις βασικές επιχειρηματικές κατηγορίες σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές του Ομίλου και βασίζεται, αφενός σε επιτυχημένα νέα προϊοντικά λανσαρίσματα και νέες προσθήκες στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο του ομίλου, αφετέρου στο αποτελεσματικό ολιστικό πλάνο επικοινωνίας και στην επιτυχημένη εμπορική προσέγγιση του Ομίλου σε όλα τα κανάλια διανομής στις χώρες του ομίλου.

Ο εισηγμένος όμιλος συνεχίζει να παράγει ελεύθερες ταμειακές ροές, εμφανίζοντας ισχυρή οικονομική θέση και αποδεικνύοντας την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητά του. Η διοίκηση του Ομίλου είναι αφοσιωμένη στο επενδυτικό της πλάνο που θα επιφέρει περαιτέρω ανάπτυξη και θα δημιουργήσει πρόσθετη αξία στους μετόχους του.

ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ

Share This