Η Vodafone Group PLC ανακοίνωσε ότι μειώνει το μέρισμα για το σύνολο της χρήσης, έχοντας αυξήσει τις πληρωμές προς τους μετόχους χωρίς διακοπή από το 1998, καθώς ανακοίνωσε ότι εμφάνισε ζημιές για τη χρήση 2019.

Η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε μέρισμα 9 σεντς ανά μετοχή, χαμηλότερα από τα 15,07 σεντς ανά μετοχή πριν από ένα χρόνο.

Νωρίτερα, η εταιρεία είχε ανακοινώσει ότι αναμένει να διατηρήσει το μέρισμα για τη χρήση αμετάβλητο.

Η Vodafone ανακοίνωσε προ φόρων ζημιές για τη χρήση μέχρι τις 31 Μαρτίου, ύψους 2,61 δισ. ευρώ σε σχέση με τα κέρδη των 3,88 δισ. ευρώ στη χρήση 2018.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA της εταιρείας αυξήθηκαν 3,1% σε οργανική βάση, αντίστοιχα με τις εκτιμήσεις για αύξηση 3% της υποκείμενης οργανικής ανάπτυξης, τόνισε η Vodafone.

Τα έσοδα για τη χρήση 2019 μειώθηκαν 6,2% στα 43,67 δισ. ευρώ από τα 46,57 δισ. ευρώ πριν από ένα χρόνο.

Οι αναλυτές ανέμεναν έσοδα 45,01 δισ. ευρώ.

 

Share This