Ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα μεταξύ των εισηγμένων εταιριών πραγματοποιεί για την επόμενη 8ετία ο ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας). Πρόκειται να υλοποιήσει επενδύσεις έως 4 δις ευρώ μέχρι το 2027. Από τις επενδύσεις ξεχωρίζουν η δεύτερη και τρίτη φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων.

Τη παρελθούσα χρήση τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 85,6 εκατ. ευρώ και σημείωσαν άνοδο κατά 38,6% σε σύγκριση με το 2017.

Την ίδια στιγμή, μέσω της επιτυχούς υλοποίησης του χρηματοοικονομικού του σχεδιασμού, ο Διαχειριστής μείωσε δραστικά τις καθαρές χρηματοοικονομικές του δαπάνες κατά 73,1%. Ταυτόχρονα, η μείωση των λειτουργικών δαπανών, που οφείλεται κυρίως στην αντιστροφή σχηματισμένων προβλέψεων, συνέβαλε στην αύξηση κατά 6,4% των κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), στα 183 εκατ. ευρώ, οδηγώντας έτσι στην υψηλή καθαρή κερδοφορία. Τα έσοδα του ΑΔΜΗΕ ανήλθαν το 2018 σε 249,2 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας οριακή μείωση (2,8%) από τη χρήση της προηγούμενης χρονιάς.

Το 2018, οι επενδυτικές δαπάνες του διαχειριστή παρουσίασαν αύξηση κατά 154% σε ετήσια βάση, αγγίζοντας τα 178,2 εκατ. ευρώ, με την είσοδο σε φάση κατασκευής μιας μεγάλης σειράς σημαντικών έργων που περιλαμβάνονται στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης.

ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ

 

Share This