Σε υποβάθμιση της Intralot από «Β-» σε «CCC+» προέβη σήμερα ο διεθνής οίκος αξιολόγησης ο Fitch την αξιολόγησή του και την αποσύρει από το καθεστώς αρνητικής παρακολούθησης, στην οποία την είχε εντάξει στις 7 Μαρτίου 2019.

«Η υποβάθμιση αντανακλά κινδύνους ρευστότητας και αναχρηματοδότησης με συνεχιζόμενες αρνητικές ταμειακές ροές, αν και εν μέρει αυτές οφείλονται σε κεφαλαιουχικές επενδύσεις, που συνδέονται με νέα συμβόλαια» αναφέρει ο αμερικανικός οίκος, προσθέτοντας ότι η εικόνα δεν συνάδει πια με την «βαθμολογία» B-.

Επισημαίνει επίσης ότι ο σημαντικός αριθμός αλλαγών, που έχουν ήδη γίνει ή πιθανότατα θα γίνουν εντός της διορίας, «αυξάνουν το ρίσκο εκτέλεσης». Η Intralot προέβη σε αναδιάρθρωση της διοικητικής της ομάδας στις αρχές του 2019, μετά την απώλεια του συμβολαίου της Inteltek, αναφέρει, προσθέτοντας ότι η εταιρεία στοχεύει στην εφαρμογή ενός προγράμματος περικοπών κόστους και τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητάς της.

 

Share This