Στην πορεία των εξαγωγών κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2019 αναφέρθηκε η κ. Χριστίνα Σακελλαρίδη, Πρόεδρος Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων.

 

 Share This