Το Brexit επηρεάζει πτωτικά τη θυγατρική στη Σκωτία. Αυτό αναφέρθηκε από στελέχη της διοίκησης των Πλαστικών Θράκης στη διάρκεια της  παρουσίασης στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. Επίσης τονίσθηκε ότι η θυγατρική στις ΗΠΑ θα επιστρέψει φέτος σε κερδοφορία.

Στόχος της διοίκησης για το 2019 είναι η μείωση του δανεισμού ενώ τονίσθηκε ότι η  αύξηση του κόστους της πρώτης ύλης δημιουργεί επιπλέον δυσκολίες στον κλάδο, ο οποίος  όμως μεταφέρει το επιπλέον κόστος στον τελικό καταναλωτή καθώς η εταιρεία δεν μπορεί απορροφήσει την άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Ωστόσο οι απρόβλεπτες πολιτικές του προέδρου Τραμπ μπορεί να επιφέρουν ανακατατάξεις στο παγκόσμιο εμπόριο.

Πάντως ο οικονομικός  διευθυντής  κ.  Δημήτρης  Μαλάμος  διατύπωσε την αισιοδοξία για τις  προοπτικές  της  εταιρείας διότι  όπως είπε  είναι σωστά τοποθετημένη στις διεθνές  αγορές  και το κυριότερο  διαθέτει  πλεονάζουσα  παραγωγική  δυνατότητα  που ανέρχεται σε 30.000 τόνους.

Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης δραστηριοποιείται σε ποσοστό 73% στην παραγωγή   τεχνικών υφασμάτων  και σε ποσοστό 23% σε υλικά συσκευασίας.

Την περίοδο  2015 – 2018  προχώρησε σε επενδύσεις ύψους 113 εκατ. ευρώ  ενισχύοντας  την παραγωγική δυνατότητα της εισηγμένης  σε 45.000 τόνους.

Οι  επενδύσεις του 2017 – 2018 συνέβαλλαν στην  άνοδο  κατά 20.000  τόνους   της  παραγωγικής  δυναμικότητας  της  εταιρείας.

Η διοίκηση της εταιρείας  στοχεύει στη σταδιακή μείωση του δανεισμού  που σήμερα ανέρχεται σε  78,3 εκατ.  ευρώ  έτσι ώστε  ο δείκτης  καθαρού  δανεισμού προς το EBITDA  από  το 2,85 να  περιορισθεί στο 2%.

ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ

Share This