Το 2018 ήταν εξαιρετική χρονιά για τις υγιείς και παράλληλα εξαγωγικές εισηγμένες επιχειρήσεις. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι ήταν η καλύτερη χρονιά μετά το 2009 όταν και άρχισε ο εφιάλτης των μνημονίων. Το αποτέλεσμα ήταν οι  εισηγμένες εταιρίες να πετύχουν πέτυχαν καθαρό αποτέλεσμα 2,85 δισ. ευρώ και μέχρι στιγμής θα μοιράσουν μερίσματα που αντιστοιχούν στο 50% αυτής της επίδοσης. Δηλαδή μιλάμε για ένα ποσό που θα ξεπεράσει το 1,4 δις. ευρώ σε μερίσματα έναντι 1,3 δις ευρώ που ήταν το αντίστοιχο ποσό της χρήσης του 2017.

Ήδη καταγράφεται αύξηση 4,1% σε σχέση με πέρυσι και μέρος αυτής της γενναιοδωρίας οφείλεται και στη μείωση του φορολογικού συντελεστή των διανεμόμενων κερδών από 15% σε 10% για το 2018. Από την άλλη πλευρά η ενίσχυση αυτή της πολιτικής διανομών του καθαρού αποτελέσματος αποτελεί και μια αλλαγή στην στρατηγική διακράτησης των υψηλών διαθεσίμων, η οποία πηγάζει και από την αισιοδοξία μελλοντικής βελτίωσης των οικονομικών δεδομένων. Οι εταιρίες που θα μοιράσουν μερίσματα φέτος εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τις 50 το οποίο αποτελεί μια ακόμα θετική μέτρηση για την χρονιά που πέρασε.

Μέχρι στιγμής και ενώ ξεκίνησαν οι ετήσιες γενικές συνελεύσεις των εισηγμένων όπου και θα εγκρίνονται τα μερίσματα της παρελθούσης χρήσης, αξίζει να αναφέρουμε τη πρώτη δεκάδα των εισηγμένων που θα διανείμουν τα υψηλότερα μερίσματα. Στη πρώτη θέση βρίσκεται παραδοσιακά και όλα τα τελευταία χρόνια η καπνοβιομηχανία Καρέλια με μέρισμα 9,5 ευρώ για το 2018. Ακολουθεί η θυγατρική Mermeren Kombinat της δραμινής μαρμαροβιομηχανίας Παυλίδης που θα διανείμει μέρισμα 36,517 ευρώ ανά μετοχή. Στη τρίτη θέση είναι η Coca Cola HBC με μέρισμα 2,57% και αμέσως μετά η Autohellas με μέρισμα 1,5 ευρώ ανά μετοχή. Ακολουθεί η Motor Oil με μέρισμα 1,3 ευρώ, τα Ελληνικά Πετρέλαια με μέρισμα 0,75 ευρώ, ο ΟΠΑΠ με μέρισμα 0,7 ευρώ, η Τράπεζα της Ελλάδος με μέρισμα 0,672 ευρώ, ο ΟΤΕ που θα διανείμει μέρισμα 0, 046 ευρώ και τη πρώτη δεκάδα συμπληρώνει η Grivalia Properties με μέρισμα 0,42 ευρώ ανά μετοχή.

Η καθαρή θέση στο τέλος του 2018 για τις εισηγμένες  είναι μειωμένη κατά 7 δισ. ευρώ κυρίως λόγω της εφαρμογής του ΔΠΧΠ 9 στις τράπεζες στην έναρξη της χρήσης αλλά και από τις συντριπτικές ζημιές της ΔΕΗ οι οποίες είχαν αθροιστικό αντίκτυπο 1,6 δις ευρώ. Ο καθαρός δανεισμός των εισηγμένων εταιριών αυξήθηκε κατά 2,5% αφενός λόγω της αδυναμίας ζωηρότερης χρηματοδότησης της οικονομίας από τον τραπεζικό κλάδο αφετέρου λόγω της μείωσης των μετρητών που παρατηρήθηκε στο τέλος της χρονιάς στα ταμεία των εισηγμένων. Επίσης σε επίπεδο υπολοίπων παρατηρούνται μεγαλύτερες κλίμακας αναχρηματοδοτήσεις με μακροπρόθεσμη διάρκεια (+7,1%) έναντι του βραχυπρόθεσμου δανεισμού (-13%).

Γενικότερα, αρκετές εταιρείες συνηθίζουν να ανακοινώνουν τη μερισματική τους πολιτική στο πλαίσιο των τακτικών τους γενικών συνελεύσεων (ορισμένες εξ αυτών διεξάγονται πλέον ακόμη και στις αρχές Σεπτεμβρίου), ενώ κάποιες άλλες συνηθίζουν να προχωρούν σε χρηματικές διανομές κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, είτε επειδή κλείνουν χρήση κάθε 30ή Ιουνίου (π.χ. Jumbo, Μουσικός Οίκος Νάκα), είτε επειδή επιλέγουν να προχωρήσουν σε επιστροφές κεφαλαίου (π.χ. Quest Holdings).

Το θέμα είναι αν οι φετινές χρηματικές διανομές είναι διατηρήσιμες στο μέλλον, ή αν οι επενδυτές επίσης μπορούν να προβλέψουν τις δυνατότητες κάθε εταιρείας να μοιράζει χρήμα κατά τα επόμενα χρόνια. Για παράδειγμα, φέτος θα μοιράσουν εκτάκτως υψηλά ποσά εταιρείες όπως η Coca-Cola HBC και τα ΕΛΠΕ, ενώ κατά τα τελευταία χρόνια η ΕΧΑΕ διανέμει ποσά υψηλότερα των ετήσιων κερδών της.

ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ

Share This