Στις τελευταίες εξελίξεις στον κόσμο της οικονομίας και της φορολογίας αναφέρθηκε ο κ. Πανάρετος Βαρδάνης, ορκωτός ελεγκτής λογιστής. Ο κ. Γιάννης Χριστόπουλος, οικονομολόγος χρηματιστηριακής Solidus, σχολίασε τα τεκταινόμενα στο χώρο του Χρηματιστηρίου.

 

 

 Share This