Υποχώρηση των πωλήσεων του ναυτιλιακού πετρελαίου κατά 800 χιλιάδες τόνους, από τα 2,7 εκατ. μετρικούς τόνους στο 1,9 εκατ. μτ θα φέρει η εφαρμογή του νέου περιβαλλοντικού κανονισμού για τα ναυτιλιακά καύσιμα, εκτίμησε ο Γενικός Διευθυντής εγχώριας και διεθνούς εμπορίας του ομίλου ΕΛΠΕ Ρομπέρτο Καραχάνας. Μιλώντας στο 7ο  Export Summit που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βόρειας Ελλάδας (ΣΕΒΕ), με θέμα “Fostering Maritime Economy”, ο κ. Καραχάνας ανέφερε ότι από τους συνολικά 2,7 εκατ. μτ της αγοράς του ναυτιλιακού καύσιμου τα  2,150 εκ μτ αφορούν σε  μαζούτ και οι 600 χιλ μτ σε ντίζελ.

Τα διαθέσιμα προϊόντα σήμερα είναι το μαζούτ με περιεκτικότητα 3,5% θείο, το μαζούτ χαμηλής περιεκτικότητας 1,5% σε θείο και το ναυτιλιακό ντίζελ με περιεκτικότητα 1% θείο.

Με τη μείωση του ορίου της περιεκτικότητας σε θείο στο 0,5% που επιτάσσει ο κανονισμός ΙΜΟ, η ναυτιλία οδηγείται στην αναγκαστική προμήθεια πιο ακριβού καύσιμου, ανέφερε.

Ο ίδιος σημείωσε ότι με δεδομένο ότι η χώρα μας δεν παράγει χαμηλού θείου ναυτιλιακό καύσιμο οι πλοιοκτήτες θα μπορούσαν να τοποθετήσουν scrubbers στα πλοία τους που θα απαιτούσε επένδυση 2-4 εκατ. ευρώ ανά πλοίο ενώ συμπλήρωσε ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικά καύσιμα, ούτε όμως και σταθμοί φόρτωσης.

Στο πλαίσιο αυτό η επόμενη μέρα για την αγορά δείχνει ότι στην Ελλάδα θα υπάρξει μείωση κατά 800 χιλ τόνους στα ναυτιλιακά καύσιμα καθώς τα ελληνικά διυλιστήρια δεν μπορούν να παράξουν αρκετό καύσιμο χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο που να ικανοποιήσει τη ζήτηση.

Όσοι δεν προλάβουν να βάλουν scrubbers θα κληθούν να πληρώσουν 230 δολάρια τον τόνο ναυτιλιακό καύσιμο υπό την προϋπόθεση ότι θα βρουν καύσιμο χαμηλού θείου ή 355 δολάρια τον τόνο εάν δεν βρουν και αναγκαστούν να πάρουν κανονικό ντίζελ.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο κόστος του καυσίμου αντιπροσωπεύει περίπου το 50% του κόστους λειτουργίας ενός ακτοπλοϊκού πλοίου.

Share This