Όπως πρώτος έχει αποκαλύψει ο reporter, νέα αναβολή αναμένεται για το διαγωνισμό της κατασκευής καζίνο στο Ελληνικό που αποτελεί και την ικανή και αναγκαία συνθήκη για να ξεκινήσει η μεγάλη επένδυση που θα δημιουργήσει τουλάχιστον 68.000 νέες θέσεις εργασίας όταν θα λειτουργήσει πλήρως.

Μέχρι σήμερα και ενώ απομένουν λιγότερες από 10 μέρες για να λήξει ο διαγωνισμός δεν έχουν εκδοθεί οι κοινές υπουργικές αποφάσεις (ΚΥΑ) που θα ορίσουν με λεπτομέρειες την πολεοδόμηση του ακινήτου και δεύτερον τους όρους μίσθωσης. Αναφορικά με τις υπουργικές αποφάσεις αναμένονται 3 συνολικά  η πρώτη εκ των οποίων θα αφορά την οικιστική πολεοδόμηση, η δεύτερη την πολεοδόμηση των εμπορικών ακινήτων και η τρίτη την πολεοδόμηση του πάρκου. Από τις 3 ΚΥΑ η μόνη που θα μπορούσε να είναι έτοιμη μέχρι τις 28 Ιουνίου 2019 που λήγει η προθεσμία του διαγωνισμού είναι εκείνη που αφορά την πολεοδόμηση του πάρκου.

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές είναι η Mohegan Gaming Entertainment, η Hard Rock Cafe και η Genting.

ANEΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ

Share This