Ο οίκος Fitch που έχει τοποθετήσει την Ελλάδα στο BB- θα είναι ο πρώτος από τους Big3 διεθνείς επενδυτικούς οίκους που θα αξιολογήσει την Ελλάδα με τη νέα κυβέρνηση που θα έχει προκύψει από τις επερχόμενες εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019. Με βάση το ημερολόγιο που έχει ανακοινωθεί ο οίκος Moody’s επαναξιολογεί την Ελλάδα στις 25 Οκτωβρίου ενώ υπάρχει και η αξιολόγηση της καναδικής DBRS την 1η Νοεμβρίου 2019. Η χρονική εκτίμηση για την απόσπαση της επενδυτικής βαθμίδας από τους τρείς αναγνωρισμένους διεθνείς οίκους αξιολόγησης δεν αναμένεται νωρίτερα από τα τέλη του 2020.

Πότε θα γίνει η πλήρης  άρση των capital controls

Αν και εφόσον αρθούν τα capital controls  που στην ουσία αφορούν την ελεύθερη  διακίνηση κεφαλαίων ιδιωτών και επιχειρηματιών στις χώρες της Ε.Ε.  ραγδαία θα είναι και η εξέλιξη όσον αφορά την αξιολόγηση των τραπεζών που παραμένει δραματικά χαμηλότερη σε σχέση με εκείνη της ελληνικής οικονομίας . Η πλήρης άρση των capital controls δεν αναμένεται πριν τα τέλη Σεπτεμβρίου 2019. Εφόσον πραγματοποιηθεί  θα σηματοδοτήσει  την πραγματική επιστροφή της οικονομίας  αλλά και των τραπεζών στην  στη κανονικότητα όπως παρατηρούν κύκλοι της αγοράς , αφού θα έχει ως αποτέλεσμα  και τη μικρότερη διαφοροποίηση  των επιτοκίων έναντι των αποδόσεων  του ευρωπαϊκού ανταγωνισμού.

ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ

Share This