Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών τον Απρίλιο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2018, παρουσίασε μείωση 2% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2019, αύξηση 1,1%, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Την ίδια στιγμή ο Γενικός Δείκτης Όγκου, τον Απρίλιο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2018, παρουσίασε μείωση 2,7% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2019, κάμψη 0,5%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, τον Απρίλιο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2019, κατέγραψε υποχώρηση 3,8%. Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον Απρίλιο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2019, παρουσίασε μείωση 3,8%.

 

Share This