Δεν ευοδώθηκε η προσπάθεια της ευρωπαϊκής πλατφόρμας διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων Pillarstone να επιλέξει αγοραστές για την φαρμακοβιομηχανία ΦΑΜΑΡ και την πρώην εισηγμένη εταιρία καλλυντικών Notos Com. Μετά από προσπάθειες τουλάχιστον 36 μηνών η ευρωπαϊκή πλατφόρμα που έχει αναπτύξει το αμερικανικό fund KKR αποσύρθηκε αφήνοντας πλέον στον αέρα τη τύχη των 2 επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Είναι αξιοσημείωτο ότι η φαρμακοβιομηχανία ΦΑΜΑΡ, η οποία ας σημειωθεί ότι έχει απολέσει το 10% των πελατών της και δεν έχει καταφέρει ακόμη να βρει τον βηματισμό της, έχει λάβει από τις πιστώτριες τράπεζες ένεση ρευστότητας άνω των 50 εκατ. ευρώ με βάση τη συμφωνία, που είχε εκπονήσει η Pillarstone.

Σήμερα πάντως το KKR αναζητά επενδυτές για την πώληση του συνόλου των δραστηριοτήτων της φαρμακοβιομηχανίας, η οποία, σύμφωνα με πόρισμα της Alvarez & Marsal χρειάζεται επιπλέον 100 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα η Notos Com εμφάνισε το 2017 διεύρυνση των ζημιών μετά από φόρους στα 35,91 εκατ ευρώ  εκ των οποίων τα 23,29 εκατ ευρώ αφορούν την απομείωση  του goodwill έναντι ζημιών 14,52 εκατ ευρώ το 2016. Ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε κατά 2,46 εκατ ευρώ  και ανήλθε στα 154,54 εκατ ευρώ κυρίως λόγω της χρηματοδότησης  μέρους των τόκων ύψους 1 εκατ ευρώ  αλλά και της αύξησης της βραχυπρόθεσμης  χρηματοδότησης  έναντι επιταγών κατά 1,5 εκατ ευρώ.

ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ 

Share This