Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η έξοδος εισηγμένων εταιριών από το Χρηματιστήριο. Σήμερα είναι και η τελευταία ημέρα αποδοχής των δημόσιων προσφορών της Κανάκης (€4,36), ΙΑΣΩ (€1,50), και Σφακιανάκης (€0,34). Όπως όλα δείχνουν οι δημόσιες προσφορές θα είναι επιτυχημένες με αποτέλεσμα και άλλες εταιρίες της μεσαίας κεφαλαιοποίησης να εγκαταλείψουν την αγορά και να καταστήσουν το Χρηματιστήριο φτωχότερο σε αξία. Θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση καθώς εδώ και 18 μήνες έχει ξεκινήσει μία αυτοκάθαρση του χρηματιστηριακού ταμπλό που συνεχίζεται ακατάπαυστα, αφού οι εταιρίες δεν μπορούν λόγω έλλειψης επενδυτικού κοινού να εισπράξουν τα κεφάλαια που τους είναι απαραίτητα.

Παρά το γεγονός ότι σταδιακά βελτιώνεται το κλίμα στο Χρηματιστήριο,  ακόμη και η παραμονή εισηγμένων στο Χ.Α. με ετήσιο κόστος κατά μέσον όρο 6.000 – 7.000 ευρώ δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη και αποτελεί πολυτέλεια, καθώς οι διοικήσεις αναζητούν ρευστότητα, για να είναι επαρκείς οι ταμειακές ροές, και προχωρούν σε περικοπές όλων των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης που εκτιμούν ότι δεν τους είναι άμεσα απαραίτητες για την τρέχουσα διετία. Την ίδια ώρα, η παρατεινόμενη ανομβρία στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά με πενιχρούς όγκους συναλλαγών αποτρέπει την είσοδο νέων επιχειρήσεων στο Χ.Α.

Τρεις είναι οι λόγοι που οδηγούν τις εταιρείες σε διαγραφή των μετοχών τους από το χρηματιστηριακό ταμπλό. Πρώτος λόγος είναι η εξοικονόμηση κεφαλαίων, αφού έρευνα έχει δείξει ότι για εταιρείες μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης το κόστος συμμετοχής μπορεί να φτάσει το 1%-3% του κύκλου εργασιών. Δεύτερος, σε περίπτωση χαμηλής τιμής, η έξοδος έχει πλεονεκτήματα για τους μετόχους που αγοράζουν μετοχές σε φθηνές τιμές – βραχυπρόθεσμο όφελος. Τρίτος, η νομοθεσία, που απαλλάσσει την πολυεθνική από την υποχρέωση περιοδικής δημοσιοποίησης στοιχείων, αγοράς ιδίων μετοχών ή αύξησης κεφαλαίου.

ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ

Share This