Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ, που υπογράφουν η υφυπουργός Οικονομικών Αικατ. Παπανάτσιου, η υπουργός Πολιτισμού Μυρσίνη Ζορμπά, ο υφυπουργός Αθλητισμού Κωνσταντίνος Στρατής, ο υπουργός Περιβάλλοντος Γ. Σταθάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελλος.

Το άρθρο που δημιουργεί σοβαρά εμπόδια, όπως έχει αναφέρει η Lamda Development, είναι το 14 και συγκεκριμένα οι παράγραφοι 9 και 10, σύμφωνα με τις οποίες:

«Κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση, δυνάμει της παρ. 4β του άρθρου 3 του ν. 4062/2012, έργων και δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται εντός κτηριακών ενοτήτων του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής γνωμοδοτούν, κατά τις κείμενες διατάξεις (ν. 3028/2002, ν. 4014/2011), οι υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.  Υποβάλλονται προς έγκριση στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ οι μελέτες που αφορούν στις όποιες επεμβάσεις στο περιβάλλον των χαρακτηρισμένων κτηρίων ως νεώτερων μνημείων, λαμβάνοντας υπόψη και τις α) ΥΠΠΟΑ/ΔΝΣΑΚ/11483/321/8.3.2006 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού περί χαρακτηρισμού ως μνημείου του κτιρίου του πρώην “Ανατολικού Αεροδρομίου Αθηνών” (Β΄ 351/24.3.2006) και β)ΥΠΠΟ/ ΔΝΣΑΚ/41429/1057/5.6.2009 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού περί χαρακτηρισμού ως μνημείων τριών (3) υπόστεγων της Πολεμικής Αεροπορίας στο πρώην Αεροδρόμιο Ελληνικού (Χασάνι) (ΑΑΠ 400/13.8.2009),καθώς και τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 7 παρ. 4 του π.δ. 28.2.2018 (ΑΑΠ 35)».

Share This