Σε προαιρετική δημόσια πρόταση για τις μετοχές του ΟΠΑΠ προχωρά, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, ο βασικός μέτοχος του OΠΑΠ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δεν έχουν διασταυρωθεί, το τίμημα ανέρχεται στα 14 ευρώ ανά μετοχή έναντι τρέχουσας τιμής στο ταμπλό στα 10,05 ευρώ.

Η διαπραγμάτευση της μετοχής του ΟΠΑΠ έχει ανασταλεί από το πρωί, κατόπιν επιστολής που εστάλη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η οποία δεν προέρχεται από τον ΟΠΑΠ. Η Κεφαλαιαγορά φέρεται να εξετάζει τις προβλέψεις του θεσμικού πλαισίου όσον αφορά στις δημόσιες προτάσεις.

Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν η εταιρεία που υποβάλλει τη δημόσια πρόταση είναι η Emma Delta, που ελέγχει το 33% των μετοχών του OΠAΠ, ή κάποια από τις υπερκείμενες εταιρείες KKCG Group ή SAZKA Group.

Σημειώνεται ότι η Emma Delta ελέγχεται πλειοψηφικά από τον όμιλο SAZKA, ο οποίος ελέγχεται από τον όμιλο KKCG του Karel Komárek.

Με βάση και τη χρηματιστηριακή ανακοίνωση που είχε εκδοθεί στις 14 Μαρτίου:

«Ο OΠAΠ ενημερώνει ότι ο όμιλος KKCG Group, ιδιοκτησίας Karel Komárek, και η EMMA Capital, ιδιοκτησίας Jiří Šmejc, ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις διαπραγματεύσεις για τον διαχωρισμό των περιουσιακών στοιχείων του ομίλου SAZKA Group. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των δύο πλευρών, η συμφωνία υπεγράφη σήμερα.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο όμιλος KKCG Group θα κατέχει το 100% των μετοχών του ομίλου SAZKA Group, καθώς και τις μετοχές που κατέχει ο όμιλος SAZKA Group στις εταιρείες Sazka (Τσεχία), OΠAΠ (Ελλάδα), LOTTOITALIA (Ιταλία) και Casinos Austria (Αυστρία). Οι εταιρείες αυτές θα συνεχίσουν να σχετίζονται με το εμπορικό σήμα του ομίλου SAZKA Group.

Η EMMA θα κατέχει το σύνολο των μετοχών της κροατικής στοιχηματικής εταιρείας SuperSport και θα λάβει χρηματικό αντίτιμο ύψους αρκετών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Με τη συμφωνία αυτή αντανακλάται επακριβώς η τρέχουσα αναλογία συμμετοχής των δύο εταίρων στον όμιλο SAZKA Group. Σε αυτόν, το 75% των μετοχών ανήκει στον όμιλο KKCG και το υπόλοιπο 25% στην EMMA Capital.

Σε συνέχεια του διαχωρισμού των περιουσιακών στοιχείων του ομίλου SAZKA Group, η KKCG και η EMMA θα ακολουθήσουν τις δικές τους ξεχωριστές επενδυτικές στρατηγικές. Σημειώνεται ότι η λειτουργία των μεμονωμένων εταιρειών του ομίλου SAZKA Group δεν επηρεάζεται.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών και των αρχών ανταγωνισμού στις αντίστοιχες χώρες».

 

 

Share This