Η Space Hellas συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση του Σύζευξις ΙΙ, ως μέλος των ενώσεων που έχουν αναλάβει δυο από τα σημαντικότερα υποέργα της δράσης. Το πρώτο αφορά τις Υποδομές Ασφάλειας, Τηλεφωνίας, Τηλεδιάσκεψης και Καλωδίωσης με προϋπολογισμό 134,8 εκ. ευρώ. Το δεύτερο περιλαμβάνει τις Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA, προϋπολογισμού 21,6 εκ. ευρώ.

Οπως τονίζει στην σχετική της ανακοίνωση η Space Hellas, πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο και σύνθετο για τα δεδομένα της χώρας μας έργο, το οποίο βαίνει προς υλοποίηση, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Η υπογραφή των συμβάσεων του Σύζευξις  ΙΙ μεταξύ της ΚτΠ ΑΕ και των αναδόχων πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουλίου, στο αμφιθέατρο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Στόχος του έργου είναι να συμβάλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημοσίου, καλύπτοντας τις ανάγκες του σε τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και υποδομές. Το Σύζευξις II αποτελεί επέκταση του υφιστάμενου Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης Σύζευξις I.

Το έργο έχει ως κύριο αντικείμενο την παροχή αναβαθμισμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, για τρία συνεχόμενα έτη. Σκοπός είναι να συνδεθούν 34 χιλ. κτήρια φορέων του δημοσίου, με τις δημόσιες υπηρεσίες να μπορούν πλέον να επικοινωνούν μεταξύ τους με ταχύτητες σύνδεσης έως 1 Gbps και με χαμηλότερο κόστος, διευκολύνοντας ταυτόχρονα τις συναλλαγές των πολιτών με το Δημόσιο. Το έργο θα παρέχει στους δημόσιους φορείς τη δυνατότητα ασφαλούς χρήσης βίντεο, τηλεσυνεργασίας και mobile τεχνολογιών. Ταυτόχρονα, η υλοποίηση του Σύζευξις ΙΙ θα ανοίξει το δρόμο για παροχή νέων τηλεματικών υπηρεσιών. Στόχος είναι η εξοικονόμηση δαπανών για το ελληνικό δημόσιο της τάξεως των 150 εκ. ευρώ.

Η Space Hellas τονίζει στην ανακοίνωσή της πως ακολουθεί προσεκτικά τα νέα δεδομένα στο ψηφιακό μετασχηματισμό τόσο των δημόσιων οργανισμών, όσο και των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο και είναι έτοιμη να παρέχει την υψηλή τεχνογνωσία και την εμπειρία που διαθέτει, στην υλοποίηση των δύο σημαντικών υποέργων που έχει αναλάβει για το ελληνικό δημόσιο.

 

Share This