Αισιοδοξία εκφράζουν στελέχη της χρηματιστηριακής αγοράς ότι θα στεφθεί με επιτυχία η δεύτερη δημόσια πρόταση της τσιμεντοβιομηχανίας Τιτάν με στόχο τη τριπλή διαπραγμάτευση της μετοχής σε Αθήνα, Παρίσι και Βρυξέλλες. Η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης εκπνέει μεθαύριο Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019 στις 14.00 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδας).

Ως ελάχιστο ποσοστό αποδοχής για την επιτυχή έκβαση της Δημόσιας Πρότασης τίθεται το 75%, το οποίο πρέπει να επιτευχθεί και για τις δύο κατηγορίες των Μετοχών ΤΙΤΑΝ (κοινές και προνομιούχες).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΙΤΑΝ αποφάσισε ομόφωνα να εκφράσει την απόλυτη στήριξή του στη Δημόσια Πρόταση, η οποία είναι προς το συμφέρον της Εταιρίας και των μετόχων της («Μέτοχοι»), διότι:

· Διευκολύνει την ανάπτυξη της Εταιρίας και του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και δημιουργεί προϋποθέσεις για μακροπρόθεσμη βελτίωση της κερδοφορίας και των οικονομικών του αποτελεσμάτων,

· Ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, διευρύνοντας τις πηγές άντλησης κεφαλαίων και βελτιώνοντας την πρόσβασή του στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και το διεθνές τραπεζικό σύστημα, με ευνοϊκότερους όρους δανεισμού,

· Ωφελεί τους Μετόχους αφού εισάγει τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ δια της TCI σε ένα μεγάλο διεθνές χρηματιστήριο στο κέντρο της Ευρώπης, το οποίο προσφέρει πρόσβαση σε ευρύτερη βάση διεθνών επενδυτών και ενισχύει τη ρευστότητα και εμπορευσιμότητα των μετοχών, και

· Ενισχύει το διεθνή χαρακτήρα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου ΤΙΤΑΝ.

Όσοι μέτοχοι δεν αποδεχτούν την πρόταση, θα μπορέσουν είτε να την αποδεχτούν εκ των υστέρων, είτε να ρευστοποιήσουν τις μετοχές τους σε προκαθορισμένο τίμημα που υπερβαίνει την τρέχουσα τιμή (και ενδεχομένως την τότε τιμή) του τίτλου στο ταμπλό του ΧΑ.

Σε περίπτωση ωστόσο που το ποσοστό αποδοχής κυμανθεί μεταξύ του 75% και του 90% (εξέλιξη που κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει και για ορισμένους είναι πολύ πιθανή), τότε:

α) Η διοίκηση θα έχει επιτύχει από την πλευρά της το δικό της στόχο, καθώς η βάση αποδοχής της νέας δημόσιας πρότασης είναι το 75%. Άρα, η TCI αποκτώντας πχ το 80%-85% των μετοχών της σημερινής ΤΙΤΑΝ ΑΕ και θα δράσει με στόχο τη μακροπρόθεσμη μείωση του κόστους χρηματοδότησης του Ομίλου.

β) Οι μέτοχοι που δεν θα αποδεχτούν τη δημόσια πρόταση θα κληθούν ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν μια σειρά δύσκολων καταστάσεων.

Όπως για παράδειγμα το ότι θα συμμετέχουν σε μια εταιρεία περιορισμένης διασποράς και αρκετά χαμηλής εμπορευσιμότητας, σε αντίθεση με όσους αποδεχτούν τη δημόσια πρόταση, οι οποίοι θα βλέπουν τους τίτλους τους να διαπραγματεύονται σε τρία χρηματιστήρια.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημόσια πρόταση και συχνές ερωτήσεις στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.titan.gr/userfiles/file/syxnes-erwtiseis.pdf

ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ

 

Share This