Στις εξελίξεις στον εμπορικό κλάδο κατά το α’ εξάμηνο του έτους αναφέρθηκε η κ. Ελένη Πρωτογέρου, Αντιπρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών.

 

 

 Share This