Την υπαγωγή στο άρθρο 106 του πτωχευτικού κώδικα θα αποφασίσει το αρμόδιο δικαστήριο στη Θεσσαλονίκη για τη πολύπαθη Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης. Χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΕΒΖ το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης, καθώς δεν ελήφθη καμία απόφαση σε σχέση με το σχέδιο εξυγίανσης που έχει καταρτιστεί από την Τράπεζα Πειραιώς και το αίτημα υπαγωγής στο άρθρο 106.

Η βαθιά ζημιογόνα επιχείρηση, επί του παρόντος δεν έχει περιθώρια για να περιμένει την εκπόνηση κάποιου νέου σχεδίου από τους δυνητικούς επενδυτές, οι οποίοι κατ´ επανάληψη είχαν ζητήσει παρατάσεις για την κατάθεση των προτάσεων τους, χωρίς όμως να το πραγματοποιούν.

Η δραματική κατάσταση της βορειοελλαδικής επιχείρησης αποτυπώνεται στις  υποχρεώσεις της που ξεπερνούν τα 230 εκατ. ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς, σε προμηθευτές, στη ΔΕΠΑ, σε αγρότες και προσωπικό, ενώ έχει υποθηκευμένη όλη την ακίνητη περιουσία της.

ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ

Share This