Μετά την καθολική αποδοχή που έτυχε η δεύτερη δημόσια πρόταση της Titan Cement International προς τους μετόχους της Τιτάν, άνοιξε ο δρόμος για την πλήρη διεθνοποίηση του ομίλου, μέσω της τριπλής εισαγωγής στα χρηματιστήρια Βελγίου, Παρισιού και Αθηνών, καθώς και της ένταξής του σε κορυφαίους διεθνείς δείκτες.

Πιο αναλυτικά, όπως ήδη έχει ανακοινωθεί προ εβδομάδων, MSCI και FTSE Roussel θα εντάξουν την (νομικά… μητρική πλέον) Titan Cement International στους δείκτες τους, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για το ευρύτερο διεθνές προφίλ του ομίλου.

Ο MSCI ανακοίνωσε στις 26 Ιουνίου πως εάν η δημόσια πρόταση πετύχει, τότε θα συμπεριλάβει την TCI στους δείκτες MSCI Global Standards, με χώρα κατάταξης την Ελλάδα.

Αντίστοιχα, ο οργανισμός FTSE Russell στις 28 Ιουνίου ανακοίνωσε πως σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης της Δημόσιας Πρότασης, προτίθεται να εντάξει τις μετοχές TCI από την 24η Ιουλίου 2019 στον δείκτη GEIS Small Cap (Belgium), με βάση τις τρέχουσες εκτιμήσεις.

Θυμίζουμε ότι η δημόσια πρόταση έγινε αποδεκτή από το 93% των κατόχων κοινών μετοχών και από το 92,36% όσων κατείχαν προνομιούχες.

Η τριπλή εισαγωγή θα γίνει άμεσα ήτοι την προσεχή Τρίτη 23 Ιουλίου, ενώ με την επίτευξη του στόχου του 90%, οι μέτοχοι μπορούν να εισπράττουν χρηματικό αντίτιμο 19,64 ευρώ για εκάστη κοινή μετοχή και 18,98 ευρώ για εκάστη προνομιούχα.

Χθες η κοινή μετοχή έκλεισε στα 19,38 ευρώ με άνοδο 6,02% και όγκο 115.740 τεμάχια, ενώ το προνόμιο έκλεισε στα 18,80 ευρώ με άνοδο 4,44% και όγκο 6.307 τεμάχια. Η κεφαλαιοποίηση του ομίλου ανέρχεται στα 1,49 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 11η θέση του Χ.Α.

Θυμίζουμε πως η μεταφορά της έδρας στο Βέλγιο δε θα επιφέρει οποιαδήποτε αλλαγή στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, τη στρατηγική και τις προτεραιότητες του Ομίλου, ενώ εξυπακούεται πως οι υφιστάμενες παραγωγικές εγκαταστάσεις θα παραμείνουν στη χώρα μας.

Κεντρικός στόχος της νομικής «μετακόμισης» του ομίλου είναι η καλύτερη πρόσβαση στα διεθνή επενδυτικά και δανειακά κεφάλαια και γενικότερα η μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα από τα χρηματοπιστωτικά κέντρα.

Share This