Συμφώνησε επί της αρχής αλλά υπό όρους για την ενεχυρίαση των  μετοχών της Creta Farms ο Μάνος Δομαζάκης, προκειμένου να εξασφαλισθεί το άνοιγμα από τις τράπεζες πρόσθετων γραμμών πίστωσης της τάξης των 3 με 4 εκατ. ευρώ υπέρ της εταιρείας.

Ο κ. Δομαζάκης, εκ των βασικών μετόχων και CEO της εταιρείας συναίνεσε να ενεχυριάσει τις μετοχές του υπό το βασικό όρο να ασκεί ο ίδιος τα δικαιώματα ψήφου για όλα τα υπόλοιπα θέματα πλην αυτών που σχετίζονται με την εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή για την Creta Farm.

Υπενθυμίζεται ότι οι ιθύνοντες τις εταιρείας βρίσκονται σε πυρετό επαφών με θεσμικούς φορείς σε μια προσπάθεια εξεύρεσης λύσης για να διασωθεί η εταιρεία.

 

Share This