Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί στους εν Ελλάδι εργαζόμενους του ομίλου Alpha Bank νέο πρόγραμμα παροχής κινήτρων εθελοντικής αποχώρησης, με στόχο τη μείωση του προσωπικού κατά περίπου 300 άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόγραμμα απευθύνεται στο σύνολο του προσωπικού, με εξαίρεση πέντε Διευθύνσεις της τράπεζας. Τα κίνητρα προσαυξάνονται με ηλικιακά κριτήρια, ενώ για τους εργαζόμενους στις κεντρικές υπηρεσίες της τράπεζας προβλέπεται αυξημένη αποζημίωση κατά 30%.

Επιπρόσθετα, υπάρχουν προσαυξήσεις για ανήλικα τέκνα. Το συνολικό ποσό της αποζημίωσης δεν μπορεί να ξεπερνά τις 150 χιλ. ευρώ (μεικτά).

Δίνεται, επίσης, η δυνατότητα άδειας μετά αποδοχών ως πέντε έτη, επιλογή που απευθύνεται τόσο σε όσους έχουν ορατότητα συνταξιοδότησης αλλά και σε αυτούς που επιδιώκουν να αναζητήσουν άλλη εργασία, έχοντας διασφαλίσει στο μεσοδιάστημα την ασφάλιση και τη λήψη μειωμένου μισθού. Για τη δεύτερη υποκατηγορία ακούγεται ότι το πρόγραμμα ενέχει ευέλικτες λύσεις.

Όσοι κάνουν χρήση, θα συνεχίσουν να έχουν για τέσσερα χρόνια κάλυψη από το ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο της τράπεζας και θα διατηρήσουν τυχόν προνομιακά επιτόκια για εξυπηρετούμενα δάνειά τους.
Σημειώνεται ότι στις 30 Ιουνίου η τράπεζα διατηρούσε πρόβλεψη 55,8 εκατ. ευρώ για την αποχώρηση προσωπικού. Στη διάρκεια του Α’ εξαμήνου χρησιμοποιήθηκαν προβλέψεις 3,2 εκατ. ευρώ.

 

Share This