Αύξηση πωλήσεων κατά 22% πέτυχε το 2018 η Παπαστράτος, η ελληνική θυγατρικής της PMI, η οποία μέσα στη συγκεκριμένη χρήση ολοκλήρωσε την επένδυση δημιουργίας παραγωγικής μονάδας θερμαινόμενων ράβδων, υλοποιώντας την διεθνή στρατηγική μετεξέλιξης του ομίλου.

Ειδικότερα οι καθαρές πωλήσεις ανήλθαν στα 320,894 εκατ. ευρώ από 262,834 εκατ. ευρώ, το κόστος πωληθέντων μειώθηκε κατά 4% στα 202 εκατ. ευρώ, το μικτό κέρδος άγγιξε τα 119,1 εκατ. ευρώ, από 52,443 εκατ. ευρώ.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 49 εκατ. ευρώ από 262,1 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 22,646 εκατ. ευρώ από 187 εκατ. ευρώ που ήταν το 2017. Τα ταμειακά διαθέσιμα αντιστοιχούν σε 95 εκατ. ευρώ.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών μετά φόρων ξεπέρασαν πέρυσι τα 1,288 δισ. ευρώ από 1,247 δισ. ευρώ που ήταν το 2017 -οι φόροι και τα τέλη ανήλθαν πέρυσι στα 967,990 εκατ. ευρώ από 984,432 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών τα 197,569 εκατ. ευρώ αφορούν τη βιομηχανική δραστηριότητα, (έναντι 841,612 εκατ. ευρώ το 2017) και 1,091 δισ. ευρώ την εμπορική δραστηριότητα (έναντι 405.654 εκατ. ευρώ το 2017)

Σε ότι αφορά τις πωλήσεις στο εξωτερικό αυτές πέρυσι ανήλθαν στα 135,270 εκατ. ευρώ από 126,783 εκατ. ευρώ και στην εσωτερική αγορά στα 1,153 εκατ. ευρώ έναντι 1,120 δισ. ευρώ το 2017.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάρτιο του 2018 η Παπαστράτος εγκαινίασε τις νέες παραγωγικές εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο, ολοκληρώνοντας επένδυση 300 εκατ. ευρώ, που με τη σειρά της δημιούργησε 300 νέες θέσεις εργασίας. Σημειώνεται δε ότι το 80% της παραγωγής θερμαινόμενων ράβδων καπνού για το προιόν IQOS εξάγεται ήδη από τον Ασπρόπυργο στις ξένες αγορές.

 

Share This