Στα 45.230 χιλιάδες ευρώ ανήλθαν τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους της Lamda Development το α΄ εξάμηνο του έτους, έναντι κερδών 35.891 χιλιάδων ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Κατά την τρέχουσα περίοδο θετική ήταν η επίδραση στο ενοποιημένο αποτέλεσμα των κερδών από μεταβολές στην εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων, κατά το ποσό των €49.687 χιλιάδων έναντι ποσού κερδών €45.585 χιλιάδων για την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Το ίδιο διάστημα τα καθαρά κέρδη κατανεμημένα στους μετόχους, σε ενοποιημένο επίπεδο, ανήλθαν σε €37,2 εκατ. έναντι €25,1 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2018, καταγράφοντας αύξηση 48,2%, κυρίως λόγω των βελτιωμένων αποτιμήσεων των επενδυτικών ακινήτων.

Το συνολικό ενοποιημένο EBITDA προ αποτιμήσεων των εμπορικών ακινήτων ανήλθε στα €27,0 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,6%, αποτυπώνοντας την άνοδο της λειτουργικής κερδοφορίας των εμπορικών κέντρων, καθώς και το νέο λογιστικό χειρισμό της δαπάνης που αφορά τη λειτουργική μίσθωση του Mediterranean Cosmos.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €39.511 χιλιάδες έναντι €38.481 χιλιάδων την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Ο κύκλος εργασιών στο σύνολο των εμπορικών κέντρων της εταιρείας παρουσίασε αύξηση 1,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018 και η μέση πληρότητα προσεγγίζει το 99%, ενώ παραμένει αμείωτο το ενδιαφέρον για νέες μισθώσεις.

Το σύνολο της καθαρής αξίας ενεργητικού που αναλογεί στους μετόχους της εταιρείας, ανήλθε σε €486.078 χιλιάδες έναντι €438.928 χιλιάδες κατά την 31η/12/2018 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,8%.

Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς την αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου (Net Loan to Value) ανέρχεται σε 39,2 %, σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα. Επίσης, η Εταιρεία έχει στην κατοχή της 1.866.007 ίδιες μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 2,34% επί του συνόλου, με μεσοσταθμικό κόστος κτήσεως €3,87 ανά μετοχή.

Η μετοχή της εταιρείας παρουσιάζει άνοδο 55% σε σχέση με το κλείσιμο την 31/12/2018, με τιμή μετοχής €8,82 στις 09/09/2019.

Σημαντικά γεγονότα

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι εργασίες για την επέκταση του Golden Hall, με στόχο την ενίσχυση ιδιαίτερα του τομέα της οικογενειακής ψυχαγωγίας, βρίσκονται σε εξέλιξη. Το ύψος της επένδυσης θα ανέλθει στα €25 εκατ. και προβλέπεται να δημιουργήσει περισσότερες από 500 νέες θέσεις εργασίας. H  λειτουργία ενός σημαντικού τμήματος του έργου αναμένεται να ξεκινήσει στο τέλος του 2019.

Αναφορικά με το έργο του Ελληνικού, έχουν ήδη εκδοθεί οι τρεις από τις τέσσερις απαιτούμενες ΚΥΑ και η ολοκλήρωση των υπόλοιπων εκκρεμοτήτων προχωρά με γοργούς ρυθμούς.

 

Share This