Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις από το μέτωπο της Creta Farms, η διαδικασία για την εύρεση στρατηγικού επενδυτή στην εταιρεία αλλαντικών αναμένεται να προχωρήσει κανονικά ενώ παράλληλα αναμένεται η εξασφάλιση της ενδιάμεσης χρηματοδότησης, προκειμένου να συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι το πέρας της διαδικασίας.
Συνεπώς οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα πρέπει να προχωρήσουν στην κατάθεση μη δεσμευτικών προσφορών εως τις 20/9.
Ύστερα από την συνάντηση εκπροσώπων των πιστωτικών ιδρυμάτων με τον πρόεδρο, διευθύνοντα σύμβουλο αλλά και μεγαλομέτοχο της Creta Farms κ. Εμμ. Δομαζάκη, επήλθε συμφωνία ώστε ο τελευταίος να προχωρήσει στην ενεχυρίαση των μετοχών του χωρίς όρους ώστε να εισέλθει επενδυτής στην εταιρία χωρίς καθυστερήσεις.
Μετά την υπογραφή της σύμβασης ενεχυρίασης των μετοχών, τόσο με τον Εμμ. Δομαζάκη όσο και τον Κ. Δομαζάκη αλλά και τις απαραίτητες εγκρίσεις, οι τράπεζες αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να προχωρήσουν στην ενδιάμεση χρηματοδότηση της εταιρείας.
Share This