Η ΕΛΤΡΑΚ ανακοίνωσε την πρόθεσή της να συμμετάσχει σε διαδικασία διαγωνισμού που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/2005, όπως ισχύει.

Συγκεκριμένα η εταιρεία προτίθεται να λάβει μέρος σε διαγωνισμό της Υπηρεσίας Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας ( ΥΠ/ΠΑ ) με αναθέτουσα αρχή το Υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας ( ΥΠΕΘΑ ) – Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας ( ΑΤΑ ) , με αρ. διακ. 21/19 και συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 77603, με τίτλο Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια «Οχημάτων – Μηχανημάτων ( Περονοφόρων, Σαρώθρου, μίνι Φορτωτή, Φορτωτή εκσκαφέα και Μικρολεωφορείων)».

 

Share This