Για 6η χρονιά η Financial-Academy.eu διοργανώνει στις 26 Σεπτεμβρίου 2019, στο Royal Olympic από τις 10 π.μ έως τις 2 μ.μ. το Συνέδριο Επενδύσεων συγκεντρώνοντας κορυφαία μυαλά και επαγγελματίες του επενδυτικού τομέα της Ευρώπης, προκειμένου να βοηθήσει τους επενδυτές στην λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση των επενδύσεών τους.

Στο συνέδριο θα υπάρχει διαθέσιμη μια εμπεριστατωμένη πλατφόρμα δικτύωσης για επιχειρηματίες, ιδιώτες επενδυτές, επαγγελματίες επενδυτές και συμβούλους και παράλληλα θα γίνει ανταλλαγή γνώσεων από κορυφαίους επαγγελματίες του κλάδου σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Το συνέδριο θα επικεντρωθεί στην παγκόσμια μακρο-δυναμική και τις επενδύσεις, ενώ θα εξετάσει προσεκτικά κάποια ειδικά θέματα.

Ειδικότερα, τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

• Οι επενδύσεις με ειδικό χαρακτήρα είναι η εξέλιξη των υπεύθυνων και βιώσιμων επενδύσεων. Ποιοι είναι οι στόχοι και οι περιορισμοί για αυτού του είδους τις επενδύσεις στις ιδιωτικές αγορές;

• Ποια είναι τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη από τέτοιου είδους επενδύσεις; Οι επενδυτές κερδίζουν με χαμηλότερη απόδοση για τον ίδιο τύπο κινδύνου;

• Μπορεί το ιδιωτικό χρέος να παρέχει πλεονάζουσα απόδοση καθώς και προστασία σε περίπτωση αρνητικής έκβασης και οφέλη διαφοροποίησης σε διάφορα επίπεδα πιστωτικού κινδύνου; Εάν ναι, πώς;

• Καθώς οι επενδυτές επανακτούν την αυτοπεποίθησή τους, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να αφήσουμε πίσω το χάος και να εστιάσουμε στα βασικά στοιχεία της εταιρείας. Ποιες είναι οι παγκόσμιες προοπτικές και πώς οι επιτόπιες έρευνες παραμένουν ζωτικής σημασίας, ιδίως στις ταχέως εξελισσόμενες αγορές, όπως οι μετοχές κατηγορίας Α της Κίνας;

• Ποιο είναι το μέλλον των χρημάτων; Πώς οι κεντρικές τράπεζες, οι τράπεζες λιανικής, οι κυβερνήσεις και τα μέλη τους θα μπορούσαν να επηρεαστούν από το ψηφιακό χρήμα/ τα κρυπτονομίσματα; Πώς θα προσδιοριστεί το παγκόσμιο νόμισμα που θα κυριαρχήσει στον 21ο αιώνα;

 

Share This