Επαφές στελεχών των ΕΛΠΕ με επενδυτικούς και οικονομικούς παράγοντες του Λονδίνου ξεκινάνε από σήμερα με την ελπίδα τα επόμενα 24ωρα να εκδοθεί νέο πενταετές ομόλογο.Να σημειωθεί ότι οι επαφές θα ολοκληρωθούν στο τέλος της εβδομάδας με συναντήσεις σε Παρίσι και Ζυρίχη, ενώ την Πέμπτη θα γίνουν συναντήσεις στην Αθήνα.

Κύκλοι των ΕΛΠΕ εκτιμούν ότι η διαδικασία θα έχει αίσια έκβαση, εκτιμώντας ότι ο όμιλος θα μπορέσει να αντλήσει από την αγορά ένα ποσό της τάξης των 300 έως 500 εκατ. ευρώ, με ανταγωνιστικούς όρους και επιτόκιο και μάλιστα δεν αποκλείεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε χθες ο όμιλος γνωστοποιώντας την πρόθεσή του να προβεί σε έκδοση νέων ομολογιών, που θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου, τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν για την εξαγορά του προηγούμενου ομολόγου που εξέδωσε ο όμιλος με τοκομερίδιο 4,875% λήξης Οκτωβρίου 2021, για την αποπληρωμή υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Κύριοι ανάδοχοι ορίστηκαν οι τράπεζες Credit Suisse και η Goldman Sachs International ενώ ως συνδιοργανωτές ορίστηκαν οι Citigroup, Eurobank, Nomura, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και Τράπεζα Πειραιώς.

Επίσης ο όμιλος  απηύθυνε πρόταση εξαγοράς προς τους κατόχους ομολογιών συνολικού ποσού εκδόσεως 449.530.000. Η πρόταση προβλέπει την καταβολή ποσού 1.092,5 ευρώ ανά 1.000 ευρώ ονομαστικής αξίας υφισταμένων ομολογιών, πλέον δεδουλευμένων τόκων μέχρι και την προηγουμένη μέρα της ημερομηνίας καταβολής, η οποία θα ορισθεί περί την 3η Οκτωβρίου 2019.

 

Share This