Ολοκληρώθηκαν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων περίπου 319.000 συμψηφισμοί επιστροφών φόρου με οφειλές των φορολογούμενων.Το συνολικό ποσό των συμψηφισμών, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, ανήλθε σε 23,75 εκατ. ευρώ.Σημειώνεται ότι σήμερα ξεκίνησε η πάγια ετήσια διαδικασία της ΑΑΔΕ με βάση την οποία οι επιστροφές φόρων συμψηφίζονται με οφειλές που έχουν οι φορολογούμενοι προς την εφορία

Share This