Τη Διακήρυξη της Συμμαχίας για την Ανακύκλωση των Πλαστικών με στόχο την προώθηση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς ανακυκλωμένων πλαστικών στην Ε.Ε. υπέγραψε η Mondelēz International. Η Διακήρυξη καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η συμμαχία θα επιτύχει τον στόχο της χρήσης 10 εκατομμυρίων τόνων ανακυκλωμένου πλαστικού για την παραγωγή νέων προϊόντων ετησίως στην Ευρώπη έως το 2025. Η ένταξη της Mondelēz International στη συμμαχία συνιστά «σημαντικό βήμα» στη δέσμευσή της εταιρείας για την μετατροπή των συσκευασιών σε ανακυκλώσιμη μορφή καθώς για την παροχή πληροφοριών αναφορικά με την ανακύκλωση έως το 2025.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Α’ αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Φρανς Τίμερμανς, και της κας Ελζμπιέτα Μπιενκόφσκα, αρμόδιας Επιτρόπου για θέματα εσωτερικής αγοράς, βιομηχανίας, επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ, ο Φρανσέσκο Τραμοντίν, Διευθυντής Δημοσίων Υποθέσεων της Mondelēz δήλωσε σχετικά: <<Πρέπει να εργαστούμε επειγόντως σε συνεργασίες ώστε οι συσκευασίες να συλλέγονται και να ανακυκλώνονται στις αγορές της Ευρώπης. Οι συνεργασίες δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, όπως η Συμμαχία για την Ανακύκλωση των Πλαστικών, είναι υψίστης σημασίας για την καταπολέμηση των πλαστικών απορριμμάτων, προκειμένου να προωθηθεί η καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, των τοπικών αρχών και των κλαδικών ενώσεων για την εξεύρεση λύσεων. Επιπλέον, η συνεργασία με τις δημόσιες αρχές, την Επιτροπή της ΕΕ και τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς θα διασφαλίσει ότι ορίζεται από κοινού μια προσέγγιση για τα υλικά αυτά, όπως οι εύκαμπτες συσκευασίες που είναι ανακυκλώσιμες και για τις οποίες απαιτείται επένδυση στη σωστή τεχνολογία και υποδομή συλλογής, διαλογής και ανακύκλωσης>>.

 

 

 

 

Share This