Το σχέδιο, με το οποίο συμφωνεί το 67,8% των πιστωτών της προβλέπει την έξοδο των σημερινών βασικών μετόχων και την είσοδο νέου επενδυτή στη δημιουργία νέας εταιρείας, της NewCo στην οποία μεταφέρεται μέρος του ενεργητικού και του παθητικού. Σημειώνεται πως το πρώτο εξάμηνο η SATO εμφάνισε συνολικές πωλήσεις 6,358 εκατ. ευρώ ενισχυμένες κατά 23,36%, τα λειτουργικά αποτελέσματα ήταν αρνητικά 2,818 εκατ. ευρώ ενώ εμφάνισε και ζημιές 5,727 εκατ. ευρώ από κέρδη 270.685 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα ένα χρόνο πριν. Το σχέδιο εξυγίανσης, σύμφωνα με το capital.gr, προβλέπει οι οφειλές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς ύψους 1,779 εκατ. ευρώ και προς την Εφορία 3,059 εκατ. ευρώ όπως ρυθμιστούν σε 180 μηνιαίες άτοκες δόσεις, ενώ το ανεξόφλητο υπόλοιπο θα παραμείνει στην υπάρχουσα εταιρεία OldCo και θα αποπληρωθεί μερικώς με την ολοκλήρωση της ρευστοποίησης των στοιχείων του ενεργητικού της.

Οι διάφοροι πιστωτές για υπόλοιπο 1,110 εκατ. ευρώ θα λάβουν μόλις 22.000 ευρώ με το ανεξόφλητο υπόλοιπο να παραμένει στην OldCo. Ενώ οι προμηθευτές μη απαραίτητοι για τη συνέχιση της λειτουργίας της στους οποίους οφείλει 3,482 εκατ. ευρώ θα λάβουν 70 χιλ. ευρώ και το ανεξόφλητο υπόλοιπο παραμένει στην υπάρχουσα εταιρία (OldCo).

Γενναίο κούρεμα προβλέπεται και στις οφειλές προς τις Τράπεζες. Η Marfin CPB θα λάβει το 2% του υπολοίπου των 104.000 ευρώ με την έκδοση της απόφασης εξυγίανσης ενώ αντίστοιχο ποσοστό θα λάβει και η Πειραιώς για ανεξόφλητο υπόλοιπο 333.000 ευρώ. Η Eurobank, με βάση το σχέδιο εξυγίανσης προβλέπεται να λάβει 706.000 ευρώ για υπόλοιπο οφειλής 5,545 εκατ. ευρώ. Η Εθνική Τράπεζα η οποία έχει άνοιγμα 8,002 εκατ. ευρώ στην εταιρεία θα λάβει από τη νέα εταιρεία 1,024 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με άνοιγμα 14,393 εκατ. ευρώ θα λάβει το ποσό των 5,67 εκατ. ευρώ.

 

 

 

 

Share This