Την υπογραφή σύμβασης με την ΟΤΕ Α.Ε. με αντικείμενο την εγκατάσταση του συστήματος “Tetra” για τη ραδιοκάλυψη της επέκτασης της γραμμής 3 του Μετρό – Τμήμα “Αγία Μαρίνα-Νίκαια”, ανακοίνωσε η Αττικό Μετρό. Το έργο αφορά την μελέτη, προμήθεια, παροχή, εγκατάσταση και λειτουργία ψηφιακού ζευκτικού (trunked) συστήματος ασύρματης επικοινωνίας, που θα σχεδιασθεί με τρόπο, ώστε να λειτουργεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα του “Tetra” και είναι συνολικού ύψους 1.500.000 ευρώ. Η σύμβαση σχετίζεται με πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο ανάδοχος “Ο.Τ.Ε. Α.Ε” είναι ο μοναδικός πάροχος των υπηρεσιών ή και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στον οποίο έχει χορηγηθεί ειδικη άδεια δημόσιων κτιρίων παροχών Tetra, σύμφωνα με την επιβεβαίωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

 

 

 

 

Share This