Στην έκδοση ομολόγου προχωρά, κατά τις πληροφορίες, η Wind, προκειμένου να εκμεταλλευθεί την ευνοϊκή συγκυρία που επικρατεί στις αγορές για την Ελλάδα και τα ελληνικά ομόλογα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Wind σχεδιάζει την έκδοση ομολόγου πενταετούς διάρκειας, με στόχο να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία έχει ήδη δώσει εντολή σε JP Morgan, Goldman Sachs και HSBCνα προχωρήσουν τις διαδικασίες. Η Wind ακολουθεί το παράδειγμα άλλων ελληνικών εταιρειών, όπως ο ΟΤΕ και τα ΕΛΠΕ, που προχώρησαν σε εκδόσεις ομολόγων, προκειμένου να επωφεληθούν των ευνοϊκών συνθηκών που επικρατούν στις αγορές.

Στόχος της διοίκησης της Wind είναι η έκδοση 5ετούς ομολόγου (Senior Secured Note), μη ανακλητού για 2 έτη (5NC2), ύψους 500 εκατ. ευρώ. Εν όψει της έκδοσης, ο τίτλος έλαβε αξιολόγηση Β με σταθερό outlook από τη Fitch. Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, η διοίκηση της Wind θα αξιοποιήσει τα αντληθέντα κεφάλαια για την αποπληρωμή υφιστάμενου ομολογιακού δανείου, ύψους 275 εκατ. ευρώ, τοκομεριδίου 10% και λήξεως το 2021, πετυχαίνοντας έτσι τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης και τη μείωση του κόστους δανεισμού της. Τα υπόλοιπα κεφάλαια, 225 εκατ. ευρώ, θα αξιοποιηθούν για την παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας σε επίπεδο επενδύσεων, σε επενδύσεις σε φάσμα 5G, καθώς και για την καταβολή μερισμάτων στους μετόχους. Επιδίωξη είναι να επιτευχθεί ένα σημαντικά χαμηλότερο επιτόκιο σε σχέση με το αντίστοιχο του 2016, όταν και συνάφθηκε το δάνειο.

Share This