Σε πλειστηριασμό βγαίνουν το εμπορικό σήμα και οι εγκαταστάσεις της πτωχευμένης γαλακτοβιομηχανίας ΑΓΝΟ. Στα τέλη Νοεμβρίου θα γίνει δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για το εμπορικό σήμα, με ελάχιστο τίμημα τα 10 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, εκποιείται το σύνολο των εγκαταστάσεών της συνολικού εμβαδού 132.238 τ.μ. οι οποίες περιλαμβάνουν τη μονάδα επεξεργασίας γάλακτος, το κτίριο της διοίκησης, καθώς και μια σειρά βοηθητικών κτισμάτων.

Η ΑΓΝΟ αποτέλεσε ένα συνεταιριστικό εγχείρημα που ξεκίνησε την πορεία του το 1950. Το 2003, λόγω συσσωρευμένων χρεών, πέρασε στην Αγροτική Τράπεζα και στη συνέχεια μεταβιβάστηκε στην Κολιός. Το Μάρτιο του 2013 το εργοστάσιο διέκοψε την παραγωγή του και το 2014 η εταιρεία κηρύχθηκε σε πτώχευση.

 

Share This