Με θετικό πρόσημο έκλεισε το 2018 για την Henkel Ελλάς καθώς ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε 91,84 εκατ. ευρώ έναντι 86,9 εκατ. ευρώ το 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 5,68%, η οποία οφείλεται στην αύξηση των οργανικών πωλήσεων της εταιρείας. Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 27,23 εκατ. ευρώ έναντι 26,17 εκατ. ευρώ το 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 4,05%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 3,15 εκατ. ευρώ έναντι 1,63 εκατ. ευρώ το 2017, ενώ τα εταιρικά αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη 1,7 εκατ. ευρώ έναντι 1,37 εκατ. ευρώ το 2017.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει καταθέσει στη ΔOY ΦΑΕ Πειραιά, αίτηση επιστροφής του αχρεωστήτως καταβληθέντος ΦΠΑ ύψους 485 χιλ. ευρώ, από επισφαλείς απαιτήσεις που διαγράφηκαν στο πλαίσιο εξυγίανσης της εταιρείας Μαρινόπουλος. Να σημειωθεί επίσης πως στη Henkel Italia έναντι 1,1 εκατ. ευρώ μεταφέρθηκε το σύνολο του πελατολογίου του κλάδου καταναλωτικών συγκολλητικών προϊόντων της Henkel Ελλάς. Η αλλαγή αυτή έγινε στο πλαίσιο της μετάβασης του ομίλου της Henkel σε ένα νέο μοντέλο διανομής των καταναλωτικών συγκολλητικών προϊόντων μέσω διανομέων, το οποίο έχει σκοπό να προσφέρει ανάπτυξη του μεριδίου αγοράς και της κερδοφορίας στον όμιλο.

 

 

 

 

 

 

Share This