Την αναδιάρθρωση των οφειλών της προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος εξασφάλισε η εταιρεία Medicon Hellas A.E, με την σύναψη σχετικών συμβάσεων, όπως γνωστοποίησε σε σημερινή της ανακοίνωση. Βάσει του ιδιωτικού συμφωνητικού που υπέγραψε σήμερα η εταιρεία οφειλέτης με την Εθνική Τράπεζα, ρυθμίζεται οφειλή που αντιστοιχεί στο ποσό των 2.924.452,26 ευρώ. Σημειώνεται ότι η αποπληρωμή της οφειλής θα γίνει σε εννέα ετήσιες χρεολυτικές δόσεις, ξεκινώντας από την πρώτη δόση, που θα καταβληθεί την 31/12/2019. Όσον αφορά στις επόμενες δόσεις, αυτές θα καταβάλλονται την ίδια ημερομηνία κάθε χρόνο, μέχρι την τελευταία, που έχει προγραμματιστεί για τις 31/12/2027.

Σύμφωνα με τη συμφωνηθείσα σύμβαση, κάθε δόση που θα καταβάλλεται από την εταιρεία προς την τράπεζα,  ανέρχεται στο ποσό των 174.600,00 ευρώ. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η τελευταία δόση, η οποία θα αγγίζει το ποσό των 1.338.655,00 ευρώ. Επιπροσθέτως, στο ιδιωτικό σύμφωνο ορίζεται ότι το ποσό των 188.997,26 ευρώ θα διαγραφεί κατά τη λήξη του συμφωνητικού, υπό τον όρο ότι η οφειλή θα εξοφληθεί εμπρόθεσμα και η εταιρεία θα τηρήσει όλους τους όρους του συμφωνητικού αυτού.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της εταιρείας, «η Διοίκηση της εταιρείας εργάζεται με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της χρηματοοικονομικής κατάστασής της, έτσι ώστε να αναπτύξει και να ισχυροποιήσει τη θέση της στον τομέα των καινοτόμων βιοτεχνολογικών προϊόντων».
Share This