Παράταση πήρε η τρέχουσα συμφωνία αναστολής που έχει η εταιρεία Αλουμύλ με τις πιστώτριες τράπεζες. Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση της εταιρείας, εξασφαλίστηκε η παράταση της ισχύουσας συμφωνίας αναστολής (standstill agreement) με τις Πιστώτριες Τράπεζες μέχρι την 12.12.2019, της καταληκτικής ημερομηνίας των δανειακών συμβάσεων, μετατιθέμενης κατά την ημερομηνία λήξης του Standstill Agreement.

Η ως άνω παράταση χορηγήθηκε, με στόχο να υλοποιηθεί η προφορική συμφωνία για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας.
Share This