Όλα δείχνουν ότι η πώληση των μετοχών του Δημοσίου στα ΕΛΠΕ μέσω του Χρηματιστηρίου θα αργήσει κι άλλο, καθώς οι θεσμοί συναίνεσαν να μη ληφθούν ακόμη οι αποφάσεις. Η ιδιωτικοποίηση επομένως πάει πίσω και προφανώς μιλάμε πλέον για υλοποίησή της από το 2020. Ο βασικός λόγος είναι η εκτίμηση ότι οι συνθήκες τη στιγμή αυτή δεν είναι ιδανικές και ότι είναι προτιμότερο να ληφθούν αποφάσεις σε μεταγενέστερο χρόνο.

Παράλληλα, οι θεσμοί, που έδωσαν τη συγκατάθεσή τους, αναγνωρίσει ότι η πώληση των μετοχών του δημοσίου στα ΕΛΠΕ δεν αποτελούσε σε καμία φάση διαρθρωτική για την ελληνική οικονομία κίνηση, αλλά κυρίως εισπρακτική. Ούτως ή άλλως, ο ιδιώτης βασικός μέτοχος (Paneuropian του Ομίλου Λάτση) ο οποίος κατέχει σήμερα ποσοστά περί το 45,5%, έχει ήδη το κύριο βάρος της διοίκησης της εταρείας σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε πριν την κυβερνητική αλλαγή.

Την ώρα που ο Κωστής Χατζηδάκης δεν προτίθεται να μηδενίσει τη συμμετοχή του Δημοσίου στα ΕΛΠΕ, το ΤΑΙΠΕΔ έχει εκπονήσει διαφορετικά σενάρια, τα οποία προφανώς θα συνεξεταστούν όταν προχωρήσει το project στην επόμενη φάση.

 

 

 

 

 

 

Share This