Σε εξέλιξη βρίσκεται το επενδυτικό πλάνο αρκετών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ της Terna Energy, η οποία προχωρά μέσω θυγατρικής σε έκδοση νέου ομολογιακού δανείου έως 150 εκατ. ευρώ. Με βάση ενδείξεις το επιτόκιο εκτιμάται σε 2,8% και η υπερκάλυψη αναμένεται να είναι μεταξύ 3 με 3,5 φορές τα 150 εκατ που είναι ο στόχος.
Η δημόσια εγγραφή για το ομολογιακό θα ξεκινήσει στις 16 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει μέχρι την 18η Οκτωβρίου.
Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίων τα αντληθέντα κεφάλαια ύψους έως 150 εκατ. ευρώ, αφαιρουμένων των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης του κοινού ομολογιακού δανείου, θα διατεθούν από την Εκδότρια (Τέρνα Ενεργειακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Χρηματοδοτήσεων) στην Εγγυήτρια (Τέρνα Ενεργειακή Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορικό Τεχνική Εταιρεία) μέσω του Ενδοομιλικού Δανείου 2019 που θα εκδοθεί από την Εγγυήτρια και θα καλυφθεί από την Εκδότρια.
Η χρήση των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, θα είναι η εξής:
Ολική αποπληρωμή Βραχυπρόθεσμου Τραπεζικού Δανεισμού της Εγγυήτριας που χρησιμοποιήθηκε για την αποπληρωμή του ΚΟΔ 2017 ύψους 60 εκατ. ευρώ.
Μερική αποπληρωμή Βραχυπρόθεσμου Τραπεζικού Δανεισμού της Εγγυήτριας που έχει χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή μέρους του τιμήματος εξαγοράς του αιολικού πάρκου «Bearkat I» στην Τέξας (Glasscock County) των Η.Π.Α ποσού 30,6 εκατ. ευρώ.
Τα παραπάνω θα γίνουν μέσα στο τέταρτο τρίμηνο του 2019 και την περίοδο 2019-22 κεφάλαια 56 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή 14 αιολικών πάρκων στην Ελλάδα, συνολικής ισχύος 218 MW από την Εγγυήτρια ή από θυγατρικές της Εγγυήτριας (είτε μέσω ενδοομιλικού δανεισμού από την Εγγυήτρια προς τις θυγατρικές είτε μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στις θυγατρικές από την Εγγυήτρια).
Συνολικά θα διατεθούν 146,6 εκατ. ευρώ ενώ οι εκτιμώμενες δαπάνες έκδοσης υπολογίζονται στα 3,36 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται πως στις 11.07.2019 αναλήφθηκε βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός από την Εγγυήτρια ύψους 60 εκατ. (ποσού 50 εκατ. από την ALPHA BANK και ποσού 10 εκατ. ευρώ από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ), ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για την αποπληρωμή του Ενδοομιλικού Δανείου 2017 προς την Εκδότρια την 17.07.2019.
Εν συνεχεία η Εκδότρια προέβη την 22.07.2019 σε αποπληρωμή του ΚΟΔ 2017 στους Ομολογιούχους.
Στις 16.07.2019 αναλήφθηκε βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός από την Εγγυήτρια ύψους 52 εκατ. ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για την καταβολή μέρους του τιμήματος της εξαγοράς του αιολικού πάρκου «Bearkat I» «Glasscock County», στην Τέξας (Glasscock County) των Η.Π.Α, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Όμιλο μέσω της 100% θυγατρικής εταιρείας ΤΕRΝΑ DEN LLC (θυγατρική της TERNA ENERGY USA HOLDING CORPORATION) κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Η κατασκευή 14 αιολικών πάρκων στην Ελλάδα αφορά τόσο την Εγγυήτρια όσο και θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου της Εγγυήτριας. Τα αντληθέντα κεφάλαια θα αναλωθούν είτε από την Εγγυήτρια είτε από θυγατρικές εταιρείες).

Με αναβαθμισμένη πιστολιπτική διαβάθμιση η Terna Energy

Η «ICAP Group A.E.», την 10.10.2019, πραγματοποίησε επαναξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Εγγυήτριας και προχώρησε σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής διαβάθμισης σε Α από ΒΒ.
Σύμφωνα με την εταιρεία ICAP, η διαβάθμιση Α υποδηλώνει πάρα πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους ακόμα και υπό δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες και επομένως η πιστοληπτική τους ικανότητα παραμένει σταθερά υψηλή.
Οι επιχειρήσεις µε διαβάθμιση Α χαρακτηρίζονται από τα πολύ σημαντικά οικονομικά μεγέθη τους, την ανοδική πορεία και τη σημαντική θέση τους στην αγορά.
Η Εγγυήτρια υπόκειται σε ετήσια αναθεώρηση της πιστοληπτικής της διαβάθμισης..

Σε εξέλιξη μεγάλες επενδύσεις από τον όμιλο

Η Terna Energy στο τέλος Ιουλίου 2019 είχε υπό εκτέλεση και υπό υλοποίηση τις παρακάτω επενδύσεις:
Την κατασκευή εννέα αιολικών πάρκων ισχύος 121 MW σε δύο παράλληλες φάσεις (4 πάρκα στην πρώτη και 5 πάρκα στη δεύτερη φάση) σε 9 τοποθεσίες αντίστοιχα, στην Εύβοια.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε περίπου 150 εκατ. ευρώ για την κάλυψη του οποίου δεν προβλέπεται κρατική επιδότηση.
Η κατασκευή των αιολικών πάρκων ξεκίνησε εντός του 2019 και η ολοκλήρωσή τους εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί σταδιακά κατά το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του 2020.
Μέχρι την 31.07.2019, έχει δοθεί προκαταβολή για απόκτηση παγίων στοιχείων που ανέρχεται σε περίπου 28,5 εκατ. ευρώ και η συνολική πραγματοποιηθείσα επένδυση από την έναρξη της κατασκευής μέχρι και την 31.07.2019 ανέρχεται σε περίπου 38,8 εκατ. εκ των οποίων ποσό 7,9 εκατ. πραγματοποιήθηκε την περίοδο 01.07.2019 ως 31.07.2019.
Το υπολειπόμενο κόστος της επένδυσης την 31.07.2019 ανέρχεται σε 111,2 εκατ. ευρώ.
Κατά την 31.07.2019, το αιολικό πάρκο ισχύος 158 MW Gopher Creek» (Fluvanna II) στο Τέξας των ΗΠΑ βρισκόταν στο τελικό στάδιο κατασκευής και η συνολική πραγματοποιηθείσα επένδυση ανερχόταν σε 170 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό 11 εκατ. ευρώ πραγματοποιήθηκε την περίοδο 01.07.2019 ως 31.07.2019 και το υπολειπόμενο κόστος της επένδυσης ανερχόταν σε 54 εκατ. ευρώ
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε περίπου 224 εκατ. ευρώ.
Εντός του Σεπτεμβρίου 2019 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του αιολικού πάρκου και τέθηκε σε εμπορική λειτουργία.
Εντός του Σεπτέμβριου του 2019, η Εταιρεία ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συναλλαγής, με την οποία ο Όμιλος μέσω της 100% θυγατρικής εταιρείας ΤΕRΝΑ DEN LLC (θυγατρική της TERNA ENERGY USA HOLDING CORPORATION) προέβη στην εξαγορά αιολικού πάρκου «Bearkat I» στο Τέξας (Glasscock County) των ΗΠΑ, εγκατεστημένης ισχύος 200 MW αντί τιμήματος 120 εκατ. ευρώ το οποίο και εξοφλήθηκε κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής.
Το αιολικό πάρκο βρίσκεται σε λειτουργία από τον Ιανουάριο του 2018 και η κατασκευή του έχει συγχρηματοδοτηθεί και από επενδυτή Tax Equity Investor κατά 186 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι για την χρηματοδότηση του ως άνω τιμήματος ο Όμιλος έλαβε το διάστημα Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2019, βραχυπρόθεσμο δανεισμό ύψους 52 εκατ. ευρώ και 4 εκατ. δολάριο και μακροπρόθεσμο δανεισμό ύψους 63, 4 εκατ. δολάρια.
Οι ανωτέρω υλοποιούμενες επενδύσεις για την περίοδο από 01.08.2019 – 31.12.2020, έχουν συνολικό υπολειπόμενο κόστος περίπου 285 εκατ. την 31.07.2019.

Ο όμιλος έχει προγραμματίσει επενδύσεις συνολικού ύψους 239 εκατ. ευρώ

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων του, o Όμιλος πρόκειται να προχωρήσει σε επενδύσεις για τις οποίες τα διοικητικά του όργανα έχουν ήδη αναλάβει ισχυρές δεσμεύσεις στους ακόλουθους τομείς:
Κατασκευή ενός αιολικού πάρκου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (πρώην Ν. Βοιωτίας).
Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του προς κατασκευή πάρκου ανέρχεται σε 30 MW (7 ανεμογεννήτριες).
Ο συνολικός προϋπολογισμός υλοποίησης του έργου ανέρχεται σε περίπου 30 εκατ. ευρώ. Η επένδυση θα καλυφθεί από ίδια συμμετοχή, τραπεζικό δανεισμό και μέρος των αντληθέντων κεφαλαίων.
Η ολοκλήρωση της κατασκευής αναμένεται εντός του πρώτου τριμήνου 2021, ενώ η προθεσμία σύμφωνα με τον σχετικό διαγωνισμό είναι έως το τέταρτο τρίμηνο του 2021.
Κατασκευή τεσσάρων αιολικών πάρκων (Ευρυτανία) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (πρώην Ν. Ευρυτανίας και Φθιώτιδας).
Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των προς κατασκευή πάρκων ανέρχεται σε 66,6 MW (20 ανεμογεννήτριες).
Ο συνολικός προϋπολογισμός υλοποίησης του έργου ανέρχεται σε περίπου 75 εκατ. ευρώ.
Η επένδυση θα καλυφθεί από ίδια συμμετοχή, τραπεζικό δανεισμό και μέρος των αντληθέντων κεφαλαίων.
Η ολοκλήρωση της κατασκευής τους αναμένεται εντός του πρώτου τριμήνου 2022.
Στις 14 Ιουνίου 2018, υπογράφηκε η σύμβαση του έργου ΣΔΙΤ «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου», μεταξύ της Περιβαλλοντικής Πελοποννήσου Α.Ε., εταιρείας μέλος του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων στη χώρα, το οποίο υλοποιεί το μεγαλύτερο μέρος του ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου, ενώ λειτουργεί παράλληλα με τα τοπικά σχέδια ανακύκλωσης στην πηγή των Δήμων.
Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε 134 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 66 εκατ. ευρώ προέρχονται από επιδότηση ΕΣΠΑ.
Η σύμβαση προβλέπει την κατασκευή και λειτουργία τριών Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και ισάριθμων Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) σε Αρκαδία, Μεσσηνία και Λακωνία, καθώς και δύο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) σε Κορινθία και Αργολίδα, λύνοντας οριστικά το μείζον πρόβλημα των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο.
Τα ανωτέρω έργα για τα οποία ο Όμιλος έχει αναλάβει ισχυρές δεσμεύσεις, για την περίοδο από 01.08.2019 – 31.12.2022, έχουν συνολικό υπολειπόμενο κόστος περίπου 239 εκατ. ευρώ.

Share This