Με στόχο την πλήρη εκκαθάριση του ισολογισμού της από δάνεια μικρομεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, η Εθνική Τράπεζα δέχεται σήμερα τις μη δεσμευτικές προσφορές για την πώληση του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου. Όπως αναφέρει η Εθνική Τράπεζα, οι προσφορές που περιμένει να κατατεθούν σήμερα το απόγευμα αναμένεται να ξεπεράσουν τις προσδοκίες, καθώς ο προηγούμενο διάστημα όλα τα μεγάλα funds που δραστηριοποιούνται στην αγορά ενυπόθηκων δανείων ξόδεψαν χρόνο και χρήμα για να ελέγξουν το δείγμα ενεχυριασμένων ακινήτων του προς πώληση χαρτοφυλακίου.

Το “Project Icon”, όπως ονομάζεται το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, περιλαμβάνει 7.300 δάνεια σε βαθιά καθυστέρηση ή ήδη καταγγελμένα, με το οφειλόμενο κεφάλαιο να ανέρχεται σε 1,52 δισ. ευρώ και τη συνολική απαίτηση της τράπεζας στα 2,5 δισ. ευρώ. Τα δάνεια αυτά ανήκουν σε μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις, αλλά και αρκετά μικρότερες. Τα δάνεια διαθέτουν προσημειώσεις σε περίπου 6.000 ακίνητα, αξίας 1,1 δισ. ευρώ. Τα ακίνητα εμπορικής και βιομηχανικής χρήσης ( γραφεία, καταστήματα, ξενοδοχεία αποθήκες, βιομηχανοστάσια) αποτιμώνται από την τράπεζα στα 800 εκατ. ευρώ. Με βάση γεωγραφικά κριτήρια το 27% των προσημειωμένων ακινήτων βρίσκεται στην Αθήνα και ένα άλλο 23% στη Μακεδονία.

Σημειώνεται ότι περίπου το 55% των επιχειρήσεων, τα δάνεια των οποίων βγαίνουν προς πώληση, έχουν διακόψει τη λειτουργία τους. Το χαρτοφυλάκιο είναι χωρισμένο σε δύο τμήματα. Το πρώτο αφορά σε δάνεια 137 μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με οφειλόμενο κεφάλαιο 959 εκατ. ευρώ και το άλλο σε δάνεια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, με οφειλόμενο κεφάλαιο 564 εκατ. ευρώ.

Η ολοκλήρωση του project θα βοηθήσει την ΕΤΕ να “ξεφορτωθεί” από μια κατηγορία δανείων που παρουσιάζει τις μεγαλύτερες επισφάλειες, με την τράπεζα να έχει τον μεγαλύτερο δείκτη  κάλυψης των NPEs (Non Performing Exposures) στην υποκατηγορία πολύ μικρών επιχειρήσεων καθώς φθάνει στο 77%. Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα προβλέπει την κατάθεση δεσμευτικών προσφορών στις 16 Δεκεμβρίου.

 

 

 

 

 

 

Share This