Ένα πολυκαιρισμένο όνειρο παίρνει επιτέλους σάρκα και οστά. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα λειτουργήσει σύντομα με ρεαλιστικούς όρους ιδιωτικής οικονομίας, μακριά από τους κρατικιστικούς οραματισμούς της προηγούμενης κυβέρνησης. Το ποσό του 1,05 δισ. €θα διατεθεί κατ’ ελάχιστον στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα επιλεγούν στο αμέσως επόμενο διάστημα ως επενδυτικοί στόχοι των τεσσάρων χρηματοδοτικών σχημάτων (funds) που θα συσταθούν από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και ιδιώτες επενδυτές.

Πρόκειται για τα επενδυτικά κεφάλαια «Debt Fund», «Επάνοδος», «Made in Greece» και «4η Βιομηχανική Επανάσταση», η σύσταση των οποίων και η ενεργοποίησή τους, σύμφωνα με πληροφορίες, προσδιορίζεται το αργότερο έως το τέλος του 2019 και τα οποία θα επενδύσουν σε μικρομεσαίους επιχειρήσεις, που είτε αντιμετωπίζουν προβλήματα δανεισμού είτε επιδιώκουν την περαιτέρω ενίσχυση της δραστηριότητάς τους.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων που έχουν υποβληθεί από επτά διαχειριστικές ομάδες και άμεσα θα υπογραφούν οι συμβάσεις για την ενεργοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων. Σημειώνεται ότι ενδιαφέρον για συνεπένδυση στα συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία εκδήλωσαν περισσότερα από25 επενδυτικά σχήματα, προερχόμενα τόσο από την Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.

 

 

 

 

 

 

 

Share This