Με αναθεωρημένους στόχους για την εισπρακτική επιτυχία κάποιων μέτρων κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σχέδιο Προϋπολογισμού για το 2020. Από το κείμενο που δημοσίευσε σήμερα η Κομισιόν προκύπτουν διαφοροποιήσεις έναντι του προσχεδίου Προϋπολογισμού 2020 που κατέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή.

Το σχέδιο που υποβλήθηκε στην ΕΕ και για τον οποίο υπάρχει συμφωνία με τους θεσμούς, προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα 3,6% του ΑΕΠ για το 2020, έναντι πλεονάσματος 3,56% του προσχεδίου που κατέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή. Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως το μακροοικονομικό σενάριο παραμένει αμετάβλητο, με την κυβέρνηση να αναμένει άνοδο του ΑΕΠ κατά 2,8% το 2020, όταν οργανισμοί όπως το ΔΝΤ βλέπουν ανάπτυξη 2,2%.

Μικρές αλλαγές έχουν επέλθει στις παρεμβάσεις βελτίωσης του δημοσιονομικού αποτελέσματος 1,2 δισ. ευρώ, με το νέο σχέδιο που υποβλήθηκε στην ΕΕ να έχει κάποιες αλλαγές στα αναμενόμενα έσοδα.

Το νέο σχέδιο που κατέθεσε η Ελλάδα στην ΕΕ προβλέπει:

  • Έσοδα 557 εκατ. ευρώ από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και διεύρυνση της φορολογικής βάσης με μέτρα προώθησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών.
  • Έσοδα 73 εκατ. ευρώ από την αδειοδότηση του διαδικτυακού στοιχήματος.
  • Aπό την επισκόπηση εσόδων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης έσοδα 134 εκατ. ευρώ.
  • Aπό την επισκόπηση δαπανών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης εξοικονομήσεις 50 εκατ. ευρώ.
  • Από τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των φορέων Γενικής Κυβέρνησης εξοικονομήσεις 123 εκατ. ευρώ.
  • Αύξηση εσόδων 60 εκατ. ευρώ από την ενίσχυση των ελέγχων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων (π.χ. AirBnB).
  • Διεύρυνση της φορολογικής βάσης και αύξηση εισπραξιμότητας εσόδων από ακίνητη περιουσία κατά 142 εκατ. ευρώ, λόγω της αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών με βάση τις πραγματικές αξίες.
  • Έσοδα 50 εκατ. ευρώ από την επιτάχυνση της επίλυσης φορολογικών διαφορών που εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This