Η διοίκηση της Ρasal Development και η σουηδική Sterner Stenhus συμφώνησαν προκειμένου η δεύτερη να αναλάβει ρόλο στρατηγικού επενδυτή στην εισηγμένη και μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου να αποκτήσει την πλειοψηφία των μετοχών της. Συγκεκριμένα η συμφωνία με την Sterner Stenhus Greece AB με έδρα στην Kungens Kurva της Σουηδίας που συνήψε η Pasal Development Α.Ε. προβλέπει πως θα προχωρήσει σε κεφαλαιακή ενίσχυσή της ύψους €10.000.000, μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, λαμβάνοντας μετοχές της εταιρείας που θα αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 90% του μετοχικού κεφαλαίου της.

Παράλληλα, με την παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η εταιρεία θα εξασφαλίσει μέσω δανεισμού, πρόσθετα κεφάλαια ύψους 13.000.000 ευρώ. Η συμφωνία προβλέπει ότι η Pasal θα χρησιμοποιήσει 22.000.000 ευρώ από τα κεφάλαια αυτά προκειμένου να προβεί σε ολοσχερή εξόφληση των οφειλών της προς την Alpha Bank.

 

 

 

 

 

Share This