Η διαδικασία που έχει ξεκινήσει από τον  Ιουλίου 2019, ηλεκτρονικά στο www.pothen.gr, συνεχίζεται υπό την επίβλεψη της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία συστάθηκε με τον νόμο 4622/2019….Υπενθυμίζεται ότι  η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης υποβολής δήλωσης,επιφέρει και ποινικές κυρώσεις.

 

Share This