Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος για να συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία για την παραχώρηση υπηρεσιών λειτουργίας λιμένων (υπηρεσίες ελλιμενισμού και άλλες υπηρεσίες) και του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των κινητών και/ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων εντός της χερσαίας και/ή της θαλάσσιας ζώνης της μαρίνας Ιτέας, για περίοδο κατ’ ελάχιστο 35 ετών.

Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: στη φάση προεπιλογής και στη φάση υποβολής δεσμευτικών προσφορών. Η Μαρίνα Ιτέας βρίσκεται στον όρμο Ιτέας στο μυχό του Κρισσαίου κόλπου, μεταξύ των άκρων Ιτέας προς τα ΝΑ της πόλης και Τρίπορι προς τα ΝΔ της πρώτης.

Η Μαρίνα καταλαμβάνει θαλάσσια έκταση της τάξεως των 26.000 τ.μ. και έχει δυνατότητες ελλιμενισμού 146 σκαφών μικρού και μεσαίου μεγέθους. Η εγκατάσταση είναι ολοκληρωμένη ως προς τα λιμενικά έργα, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι χερσαίες υποδομές. Η έκταση της χερσαίας ζώνης είναι περίπου 24.700 τ.μ. Η λιμενολεκάνη είναι επαρκώς προστατευμένη και είναι δυνατός ο ελλιμενισμός ορισμένων megayacht. Η εγκατάσταση δεν είναι επεκτάσιμη. Προβλέπονται επίσης 60 θέσεις σκαφών στη στεριά.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This