Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων, προκειμένου να προχωρήσει η συναλλαγή μεταβίβασης του 80% της Alternative Financial Solutions (AFS) από την Τράπεζα Πειραιώς στην Intrum, έναντι αθροιστικού τιμήματος 328 εκατ. ευρώ. Η συμφωνία έχει λάβει, ήδη, την έγκριση του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) καθώς και της Τράπεζας της Ελλάδος και μέσα στα επόμενα 24ώρα αναμένεται να δοθεί και η συγκατάθεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) για το καλώς έχειν των διαδικασιών, που ακολουθήθηκαν.

Η AFS αποτελεί εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, η οποία έχει αναλάβει τη διαχείριση για μια 10ετία των υφιστάμενων μη εξυπηρετούμενων δανείων, ύψους άνω των 27 δισ. ευρώ, της μητρικής της, Τράπεζας Πειραιώς καθώς και όλων όσων δημιουργηθούν στο μέλλον. Η τράπεζα κατέχει σήμερα το 100% του μετοχικού της κεφαλαίου και μετά τη λήψη όλων των εγκρίσεων θα μεταβιβάσει το 80% στην Intrum, έναντι τιμήματος 328 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών τα 296 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν τοις μετρητοίς, ενώ τα υπόλοιπα 32 εκατ. ευρώ μετά το 2022, εφόσον επιτευχθούν προκαθορισμένοι στόχοι, που περιλαμβάνει η συμφωνία μετόχων.

Η AFS, η οποία θα μετονομαστεί σε Intrum Hellas, μετά τη μεταβίβαση του 80%, αποτιμάται, με βάση τους όρους της συμφωνίας, στα 370 εκατ. ευρώ (σ.σ. το 100%), ενώ αν συνυπολογισθεί και το υπερτίμημα των 32 εκατ. ευρώ η αποτίμησή της ανέρχεται σε 410 εκατ. ευρώ. Από τη συναλλαγή η Πειραιώς θα εγγράψει κεφαλαιακό κέρδος, ενώ θετική επίδραση στα κεφάλαια θα επέλθει και από την αποτίμηση του 20% της AFS, το οποίο θα διατηρήσει στην κατοχή της. Τα άμεσα και έμμεσα οφέλη από τη συναλλαγή θα ενισχύσουν, σύμφωνα με όσα ανέφερε η τράπεζα στους αναλυτές κατά τη τελευταία τηλεδιάσκεψη το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής της επάρκειας και τον Common Equity Tier I (CET I) κατά περίπου 75 μονάδες βάσης.

 

 

 

 

 

 

 

Share This