Σε μια προσπάθεια να αντιδράσει στις πιέσεις που έχουν οδηγήσει τη μετοχή σε έντονη πτωτική τροχιά, η MLS Πληροφορική προχωρά στην επανενεργοποίηση του προγράμματος αγορών ίδιων μετοχών καθώς και στην επαναγορά ιδίων ομολόγων. Πιο συγκεκριμένα η τιμή της μετοχής βρέθηκε στο 1,71 ευρώ την Παρασκευή από τα 5,30 ευρώ της 8ης Απριλίου και τα 4,77 ευρώ της 18ης Σεπτεμβρίου.

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, «η εταιρεία MLS Πληροφορική Α.Ε ενημερώνει το επενδυτικό κοινό κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και της από 18.10.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ότι αποφασίστηκε η επανέναρξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, το οποίο ανεστάλη δυνάμει της από 28.03.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σε εφαρμογή της από 29.06.2018 απόφασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας».

Παράλληλα, όπως αναφέρεται σε ξεχωριστή ανακοίνωση, «το Δ.Σ της εταιρείας αποφάσισε στις 18/10/2019 την αγορά ιδίων ομολόγων που εκδόθηκαν δυνάμει των από 11/07/2016, 31/08/2017 και 25/07/2019 Κοινών Ομολογιακών Δανείων και διαπραγματεύονται στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν. 4548/2018 και έως του ποσού 1.670.000 ευρώ με σκοπό την οριστική μείωση των υποχρεώσεών της. Κατόπιν της αγοράς, η Εταιρία θα προβεί άμεσα στην ακύρωση των αποκτώμενων ομολογιών».

 

 

 

 

 

 

Share This